Pirkimo ir grąžinimo taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, perkančio prekes https://orokondicionierius.eu elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir MB „Minus 500c“ įmonės kodas: 306008996, veikiantis adresu Kreivoji g. 41, Šiauliai LT-78109, PVM mokėtojo kodas: LT100014762418, elektroninis paštas: minus500c@gmail.com, telefonas: +37061862950 (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje. Pirkdamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių pirkimo taisyklių taikymu ir nuostatomis.
1.2. Prekių pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau – sutartis) laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas  el. parduotuvėje suformavęs savo pirkinių krepšelį, nurodęs pristatymo duomenis ir pasirinkęs pageidaujamą apmokėjimo būdą.
1.3. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles be papildomo įspėjimo ar informavimo.

 

  1. Pirkėjo teisės ir pareigos

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
2.2. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso kodekso 6.228 (11) straipsnyje, išlaidų , atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos sutarties su Pardavėju,  apie tai raštu informuodamas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo datos.
2.4. Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistas įpakavimas, etiketės, lipdukai ir kt.), taip pat ji turi būti nenaudota. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais bei tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos. Grąžinama Prekė turi būti nepažeistoje originalioje pakuotėje (su naudojimo instrukcija, garantiniu lapu, jei jie buvo prekės sudėtyje/komplektacijoje) tos pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo įsigyta.
2.5. Sutarties nutraukimas negalimais šiais atvėjais:
2.5.1. Jeigu prekė buvo gaminama/pagaminta/modifikuojama pagal specialius pirkėjo nurodymus ar kitus individualius veiksnius, arbe jeigu prekė yra individualiai pagal pirkėjo poreikius.
2.5.2. Prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas.
2.5.3. Programinės įrangos prekių, kurios jau buvo išpakuotos.
2.5.4. Prekių, kurios po pristatymo buvo išpakuotos ir yra netinkamos grąžinimui, dėl sveikatos ar higienos priežasčių.
2.6. Pirkėjui, atsisakiusiam Sutarties, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai įskaitant pristatymo išlaidas. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina pinigus už Prekes ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo, išskyrus atvejus nurodytus  šios sutarties 2.5. punkte.    Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. 2.7. Jeigu Prekės buvo pristatytos Pirkėjui, po Sutarties nutraukimo:
2.7.1. Pirkėjas privalo grąžinti prekes Pardavėjui.
2.8. Pirkėjas įsipareigoja už Prekes ir jų pristatymą sumokėti  per nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes.
2.9. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas šios sutarties įvykdymui pasitelktų trečiuosius asmenis.2.12. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją dėl jo registracijos (paskyros) elektroninėje parduotuvėje sustabdymo ar panaikinimo. Prašymas gali būti sudaromas laisva forma ir turi būti pateikiamas Pardavėjo el. paštu minus500c@gmail.com, registruotu paštu arba pateikiant prašymą atvykus į Pardavėjo buveinės vietą. Pardavėjas prieš patenkindamas šį Pirkėjo prašymą gali atlikti Pirkėjo tapatybės nustatymo veiksmus. Šiuo tikslu Pardavėjas gali nurodyti Pirkėjui pateikti jo registracijos anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis (pvz.: vardą, el. pašto adresą ar tel. numerį), kuriuos galėtų palyginti su atitinkamais Pardavėjo turimais Pirkėjo anketiniais duomenimis.

 

  1. Pardavėjo teisės ir pareigos

 

3.1. Dėl pateisinamų priežasčių ar techninių nesklandumų Pardavėjui negalint pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės ar prekių – Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų.
3.2. Pardavėjas turi teisę vienašaliu būdu pakeisti  parduotuvės taisykles. Pakeistos taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo elektroninėje parduotuvėje datos ir yra galiojančios.

  1. Prekių kaina ir atsiskaitymas.

 

4.1.  Elektroninėje parduotuvėje nurodyta Prekės galutinė kaina, t.y. į nurodytą kainą yra įskaičiuotas galiojantis pridėtinės vertės mokesčio tarifas. Į prekės kainą neįskaičiuotas pristatymo mokestis.
Parduotuvėje matomos prekių kainos yra galutinės. Į minėtas prekes yra įskaičiuotas PVM tarifas ir kiti tarifai, jeigu preikei taikomi išskyrus pristatymo mokestis. Pristatymo mokestis apskaičiuojamas atsiskaitymo etape.
4.2. Jeigu Pirkėjas pateikęs užsakymą el. Parduotuvėje neapmoka jo per 24 valandas – Pardavėjas savo nuožiūra gali pašalinti suformuotą užsakymą.
4.3.  Elektroninėje parduotuvėje atsiskaityti galima išankstiniu bankiniu pavedimu, mokėjimo paskirtyje nurodant užsakymo numerį.

 

  1. Prekių pristatymas.

 

5.1.  Prekės yra pristatomos adresu, kurį Pirkėjas įvedė suformuojant užsakymą.
5.2.  Tiksli Prekių kaina, pristatymo kaina, Prekių kiekis ir kt., pristatymo terminas – nurodomas Pirkėjo suformuotame užsakyme.
5.3.  Prekių pristatymo metu Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) įsipareigoja patikrinti  Prekių siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

5.4.  Nustačius Prekių siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo(ų), Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo apie Prekių siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti Pardavėjo (pardavėjo atstovo) pateiktame dokumente.
5.4. Nustačius Prekės ar siuntos pakuotės pažeidimą, bet nepatikrinus prekių kiekio ar kokybės – Pirkėjas (ar jo atstovas) turi informuoti apie siuntos pažeidimą ir pažymėti Pardavėjo pateiktuose dokumentuose.
5.5. Identifikavus, kad siunta atkeliavo ne pilnos komplektacijos ar su trūkumais – Pirkėjas turi nepriimti siuntos ir grąžinti ją iš karto Pardavėjui.
5.6. Pirkėjui (ar jo atstovui) priėmus siuntą ir pasirašius priėmimo dokumentą – laikoma, kad prekės atkeliavo kokybiškos ir be trūkumų.
5.7.  Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas ne vėliau kaip per kitą dieną po prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.
5.8. Prekės Pirkėjui pristatytos gali būti per kurjerį.
5.9. Prekes Pirkėjas taip pat gali atsiimti Pardavėjo nurodytu buveinės adresu – Kreivoji g. 41, Šiauliai LT-78109.

 

  1. Prekių garantija

6.1. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (įstatyminė kokybės garantija). Pardavėjas skirtingoms Prekėms suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantijas, kurių konkretus terminas ir kitos susijusios sąlygos nurodomi Prekių aprašymuose.
6.2.  Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis  Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.
6.3. Jeigu pristatyta Prekė ar Prekės neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas kreipiasi Pardavėjo nurodytais kontaktais.

 

  1. Informacijos siuntimas

7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ir/arba sms žinute užakyme nurodytu telefono numeriu.
7.2. Pardavėjas apie užsakymo informaciją gali siųsti Pirkėjui el. Paštu, kurį jis nurodė atsiskaitymo metu arba į telefoną skambučiu/sms žinute numeriu, kuris nurodytas buvo taip pat atsiskaitymo metu.
7.3. Pirkėjas gali rasti Pardavėjo kontaktus ir rekvizitus elektroninės parduotuvės kontaktų skiltyje.

  1. Kitos nuostatos

8.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už pasėkmes ir/ar padarinius, dėl registracijos formoje neteisingų ar klaidingų pateiktų duomenų.
8.2. Už pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos elektroninėnje pardutuvėje, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

8.3. Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos (LR)  Elektroninio parašo įstatymo 8 str.2 ir 3 d., Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės  duomenimis, turi Lietuvos Respublikos Elektroninio parašo įstaymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t.y. tokią pačią teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose). Pirkėjas privalo ir įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės  duomenis ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Visi Pirkėjo veiksmai atlikti naudojant Pirkėjo duomenis laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę dėl atliekamų veiksmų bei naudojamų duomenų pobūdžio.

 

  1. Baigamosios nuostatos

 

9.1. Šios elektroninės parduotuvės taisyklės yra paremtos Lietuvos Respublikos teisė.
9.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.3. Prašymą ar skundą dėl Pardavėjo internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (VVTAT) (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse, ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.